H3 og stytting vinnuvikunnar

Hvað felst í styttingu vinnuvikunnar 

Hvað felst í styttingu vinnuvikunnar 

Samið var um styttingu vinnuvikunnar eins og hún er skilgreind í kjarasamningum. 

Lífskjarasamningurinn hljóðar upp á að virkur vinnutími styttist um 45 mínútur á viku m.v. fullt starf, útfært svo þannig hvað hentar hverjum og einum vinnustað. 

Vinnutímastytting tekur gildi 1. janúar 2020. Þá taka vinnutímaákvæði kjarasamninga breytingum og einnig deilitölur tímakaups. 

Stytting vinnuvikunnar 

Við höfum skoðað tillögur VR við styttingu gagnvart H3 Launum. 

Atvinnurekendur eiga að hafa samráð við launamenn um tillögu að útfærslu vinnutímastyttingar á grundvelli eftirfarandi valkosta: 

  • Hver dagur styttist um 9 mínútur á dag (m.v. fullt starf) 

  • Hver vika styttist um 45 mínútur (m.v. fullt starf) 

  • Safnað upp innan ársins 

  • Vinnutímastytting með öðrum hætti 

Samkomulag skal hafa náðst eigi síðar en 1.desember 2019, ef samkomulag næst ekki þá styttist vinnutími um 9 mínútur á dag miða við fullt starf 1.1.2020.

Hvað þarf að gera í H3 óháð leiðum  

1. Vinnuskylda 100% breytist í H3 

Dæmi Starfsmaður í verslun  VR og SA > Var 

Dæmi Starfsmaður í verslun VR og SA > Verður 

2. Breyting á % hlutfalli fyrir tímakaup fyrir dagvinnu í takt við nýja vinnuskyldu.  

  • Til að finna út hlutfall fyrir dagvinnutímakaup hjá t.d. starfsfólki í verslun er mánaðarlaun/vinnuskyldu=tímakaup eða 100/167,94=0,595451 

  • Hlutfallið þarf að setja í Laun – Stofn – Launtöflur > Hlutföll. 

  • Einnig þarf að gera viðeigandi ráðstafanir fyrir önnur hlutföll sem reiknast af dagvinnuhlutfalli. 

3. Reikna þarf upp orlofstíma pr. mánuð og setja í Deilitölu orlofs hjá starfsmönnum. 

  • Þeir sem eru að nota „Krónutöluaðferðina (Reiknihópur RORLOF)  

Formúla: Vinnuskylda 100% x orlofs%= orlofstímar pr mánuð 

Dæmi 167,94 x 10,17 % = 17,08 ávinnsla pr mánuð hjá starfsmanni. 

Vinnuskylda miða við 100% starf er sett í reit í H3 Starfsmenn – Orlof -> Deilitala/Orlofstímar  

  • Þeir sem eru að nota „Jafnsöfnunaraðferðina” (Reiknihópur RORLOF2) 

 Formúla: vinnuskylda pr dag x orlofsréttur í dögum / 12  

Dæmi: 7,75 x 24 / 12 = 15,50 ávinnsla pr mánuð hjá starfsmanni. 

Ávinnsla pr mánuð sett í reit í H3 Starfsmenn – Orlof -> Deilitala/Orlofstímar 

Útfærsluleiðir  

A: Hver dagur styttist um 9 mínútur (m.v. fullt starf) – Starfsmenn fara frá vinnu 9 mínútum fyrr eða mæta til vinnu 9 mínútum síðar á dag. 

B: Hver vika styttist um 45 mínútur (m.v.fullt starf) – Starfsmaður safnar vinnutímastyttingunni hvort sem er til að taka hana út t.d. vikulega, á 2ja vikna fresti, mánaðarlega eða safnar upp yfir lengra tímabil. 

C: Safnað upp innan ársins - Ef starfsmaður safnar vinnutímastyttingunni upp til töku í fríi síðar, þarf að passa að það blandist ekki saman við orlofið skv. kjarasamningi, heldur sé skráð og haldið utan um sérstaklega sem uppsafnað frí vegna vinnutímastyttingar. 

Ef valin er leið C þá þarf að útfæra þetta sérstaklega í H3. Stofna þarf réttindalaunalið, R.Vinnutímastytting, Niðurfærsluliður 105XXX Dagvinna Vinnutímastyttingu/101XXX Mánaðarlaun Vinnutímastytting 

Ef óskað er eftir frekari aðstoð þá hafið samband við h3@advania.is  

D: Vinnutímastytting með öðrum hætti – Þarf að skoða sérstaklega út frá því samkomulagi. 

Önnur áhrif 

Hefur engin áhrif á launalaust leyfi, en launalaust leyfi hefur þau áhrif að starfsmaður ávinnur sér ekki styttingu þegar hann er í launalausu leyfi.  

Í veikindum þá ávinnur starfsmaður sér vinnutímastyttingu, þar sem hann fær greitt eins og hann væri að vinna.  

Niðurstaða 

Hver sem niðurstaðan verður á milli launagreiðanda og launþega þá þarf að gera viðeigandi breytingar í H3 skv kafla „Hvað þarf að gera í H3 óháð leiðum“. 

Einnig þarf að skoða viðeigandi breytingar í viðveru -og tímaskráningarkerfum. 

Nánari upplýsingar um vinnutímastyttingu má finna á vefsíðum stéttarfélagana. 

VR Stéttarfélag > Sytting vinnuvikunar

SSF Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja > Vinnutímastytting - spurningar og svör